Vitajte na oficiálnych stránkach mesta Galanta. Dnes je Pondelok, 5. december 2016, oslavuje Oto.

Mestský úrad

Mestský úrad

Mestský úrad Galanta je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta.
Zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora mesta ako aj ďalších zriadených orgánov. Poslaním Mestského úradu je pripravovať a spracovávať odborné preklady a iné písomnosti pre rokovanie mestského zastupiteľstva, vykonáva nariadenia a uznesenia mestského zastupiteľstva. Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravovňou písomností mesta, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva, vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní, pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta.  

Kontakt:
Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta
Slovenská republika
Telefón: +421/31/788 43 01- spojovateľka
Fax: +421/31/780 35 92
E-mail: info@galanta.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK1502000000000018722132
BIC: SUBASKBX
Podrobný zoznam kontaktov získate kliknutím na nasledujúci link:www.galanta.sk/kontakty

Prednosta Mestského úradu:
Mgr. Miroslav Psota
tel.:00421-31-788 43 02
email: miroslav.psota@galanta.sk


Zástupca prednostu:
Lucia Galambosová
tel.: 00421-31-788 43 70
email: lucia.galambosova@galanta.sk

 

Stránkové hodiny na Mestskom úrade v Galante:

Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.

Utorok:    7.30 – 15.30 hod.

Streda:    7.30 – 16.30 hod.

Štvrtok:   7 .30 – 15.30 hod.

Piatok:    7.30 – 14.30 hod.

Obednajšia prestávka trvá od 12.00 – 12.30 hod.