Navigácia

Obsah

Územné plánovanie

Správy

Pozor zmena termínu verejného prerokovania

Zmena termínu verejného prerokovania investičného zámeru "Parkhouse", na ul. Hlavná v Galante celý text

ostatné | 27. 11. 2017 | Autor:
upn

Územný plán mesta Galanta

Základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. celý text

ostatné | 3. 6. 2011 | Autor: Ing. Zuzana Kopasova