Navigácia

Obsah

Dotácie a granty

Správy

Schválené dotácie Mesta Galanta rok 2016 1

Schválené dotácie Mesta Galanta rok 2016

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č.1/2007, v znení VZN mesta Galanta č.18/2013 a na základe odporúčania príslušných komisií Mestského zastupiteľstva v Galante bolo schválené poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Galanta na rok 2016 v oblasti školstva, kultúry a športu nasledovne: viď. príloha pdf. celý text

ostatné | 15. 2. 2016 | Autor: Helena Mészarosová
euro_0

Schválené dotácie mesta pre rok 2015

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č.1/2007, v znení VZN mesta Galanta č.18/2013 a na základe odporúčania príslušných komisií Mestského zastupiteľstva v Galante bolo schválené poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Galanta na rok 2015 v oblasti školstva, kultúry a športu následovne: viď. príloha pdf. celý text

ostatné | 20. 4. 2015 | Autor: Helena Mészarosová
euro_0

Schválené dotácie Mesta Galanta pre rok 2014

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č.1/2007, v znení VZN mesta Galanta č.18/2013 a na základe odporúčania príslušných komisií Mestského zastupiteľstva v Galante bolo schválené poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Galanta na rok 2014 v oblasti školstva, kultúry a športu následovne: viď. príloha pdf. celý text

ostatné | 3. 4. 2014 | Autor: Helena Mészarosová
euro_0

Schválené dotácie Mesta Galanta pre rok 2013

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č.1/2007 a na základe odporúčania príslušných komisií Mestského zastupiteľstva v Galante bolo schválené poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Galanta na rok 2013 v oblasti
školstva, kultúry a športu následovne: viď. príloha pdf. celý text

ostatné | 25. 3. 2013 | Autor: Mgr. Alica Orbánová
Systém poskytovania grantových dotácií Mesta Galanta 1

Systém poskytovania grantových dotácií Mesta Galanta

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č.1/2007 a na základe odporúčania príslušných komisií Mestského zastupiteľstva v Galante sa uskutočňuje poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Galanta pre oblasť vzdelávania, kultúry a športu. celý text

ostatné | 25. 3. 2013 | Autor: Ing. Roman Miklošík