Navigácia

Obsah

Venujte pozornosť daňovému priznaniu – je dôležité aj pre sociálne poistenie

Typ: ostatné
V súvislosti s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2016 Sociálna poisťovňa upozorňuje, že jeho správne vyplnenie má vplyv na posúdenie vzniku alebo zániku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

            V súvislosti s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2016 Sociálna poisťovňa upozorňuje, že jeho správne vyplnenie má vplyv na posúdenie vzniku alebo zániku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Pre pochopenie významu údajov v daňovom priznaní pre sociálne poistenie zverejnila Sociálna poisťovňa na webovej stránke www.socpoist.sk aktualizovaný Návod na vyplnenie tých častí daňového priznania SZČO, ktoré sú dôležité pre Sociálnu poisťovňu. Správne vyplnenie údajov je rovnako dôležité aj pre SZČO pre jej dávky zo Sociálnej poisťovne v budúcnosti.

            V daňovom priznaní za rok 2016 sa prvýkrát osobitne vykazujú príjmy z činnosti športovca a športového odborníka. V prípade vzniku povinného poistenia SZČO v závislosti od výšky dosiahnutých príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti majú údaje v daňovom priznaní vplyv aj na výpočet sumy vymeriavacieho základu SZČO na platenie poistného na sociálne poistenie. SZČO by mali správnemu vyplneniu daňového priznania venovať náležitú pozornosť.

            Sociálna poisťovňa pri posudzovaní vzniku povinného sociálneho poistenia SZČO      k 1. júlu (resp. 1. októbru) kalendárneho roka a k posúdeniu zániku povinného sociálneho poistenia SZČO k 30. júnu (resp. 30. septembru) kalendárneho roka a pri výpočte vymeriavacieho základu vychádza z údajov, ktoré SZČO uviedla práve vo svojom daňovom priznaní.

zdroj: Sociálna poisťovňa

 


Vytvorené: 17. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2017 14:34
Autor: Sociálna poisťovňa