Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Dávku v nezamestnanosti nepriznáva Sociálna poisťovňa automaticky, treba o ňu požiadať

Sociálna poisťovňa pripomína, že o priznanie dávky v nezamestnanosti treba po strate zamestnania požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne (SP) podľa trvalého bydliska. celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Slovensko-nemecko-rakúske poradenské dni v Poprade 7. a 8. novembra 2017

Sociálna poisťovňa spolu s nemeckou Dôchodkovou poisťovňou (Deutsche Rentenversicherung), rakúskou Dôchodkovou poisťovňou (Pensionversicherungsanstalt) a Poisťovňou pre živnostníkov (Socialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) pripravili pre verejnosť spoločné poradenské dni. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

OZNAM - Verejné zhromaždenie obyvateľov mesta

OZNAM
dňa 19. októbra 2017 o 17,00 hod.
sa uskutoční
verejné zhromaždenie obyvateľov mesta.
Verejné zhromaždenie je zvolané v zmysle § 11b Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Galante č. 590-Z/2017.
Uskutoční sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1.


celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová

Primátorská kvapka krvi

Primátorská kvapka krvi celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Študenti, zarábate? Viete, či máte povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Jeseň je obdobím, keď sa mnohí študenti popri štúdiu zamestnajú alebo sa rozhodnú, že začnú podnikať, a to formou založenia živnosti. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Zámer prenájmu majetku mesta

Mesto Galanta - Mestský úrad Galanta zverejňuje svoj zámer prenájmu majetku, a to prenájmu nebytového priestoru - 2. a 3. nadzemného podlažia Severného krídla Neogotického kaštieľa v Galante. Podrobné informácie v prílohe. celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor:

Dôchodcovia nemusia SP nahlasovať zmenu zdravotnej poisťovne ani občianskeho preukazu

Sociálna poisťovňa sa stretáva s tým, že jej dôchodcovia zvyknú posielať fotokópie potvrdenia o zmene zdravotnej poisťovne alebo zmene občianskeho preukazu. celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

OZNAM - voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – oznam
V súvislosti so zabezpečením volieb do orgánov samosprávnych krajov ako aj v nadväznosti na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 17/2017 o zriadení plagátových plôch na verejných priestranstvách a podmienkach ich využívania počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja mesto Galanta oznamuje, že každý kandidát má vyčlenenú plagátovú plochu zodpovedajúcu zásadám rovnosti a to konkrétne za sklenenými plochami prízemia budovy mestského úradu v rozsahu 1 ks formátu a4 pre každého jedného kandidáta na predsedu ako aj poslanca Trnavského samosprávneho kraja.
V prípade ďalších otázok kontaktujte Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy MsÚ v Galante, Mgr. Zuzanu Morovičovú, T: 031 788 4330, e-mail: zuzana.morovicova@galanta.sk alebo Prisku Viczénovú, T: 031 788 4331, e-mail: priska.viczenova@galanta.sk

celý text

ostatné | 3. 10. 2017 | Autor:

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor:

GALANTA – Odborný seminár pre zamestnávateľov 17.10.2017

Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta vás pozýva na odborný seminár pre zamestnávateľov, ktorý sa uskutoční dňa 17. októbra 2017 celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Oznam Okresného riaditeľstva PZ Galanta

Oznam Okresného riaditeľstva PZ Galanta celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor:

Živnostníci počas PN poistné neplatia, poistenie im však trvá

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Kedy môže študent poberať dávku v nezamestnanosti?

Ak študent počas štúdia pracoval a ukončí štúdium, môže mu vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti. celý text

ostatné | 13. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Pri platbách zo zahraničia je dôležitý správny IBAN a SWIFT kód

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pri platení poistného zo zahraničia je potrebné okrem správneho variabilného symbolu a špecifického symbolu uvádzať aj správny IBAN a SWIFT kód (BIC). celý text

ostatné | 11. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Siroty, pri nástupe na vysokú školu nezabudnite na potvrdenie pre Sociálnu poisťovňu

Sociálna poisťovňa pripomína absolventom stredných škôl, ktorí pokračujú v štúdiu od septembra (príp. od októbra) na vysokej škole, že nemajú žiadne povinnosti o tom informovať Sociálnu poisťovňu. celý text

ostatné | 7. 9. 2017 | Autor:

Pozor, 15. septembra sa mení výplata dôchodkov v hotovosti na pošte

V súvislosti so štátnym sviatkom v piatok 15. septembra 2017 Sociálna poisťovňa mení výplatný termín dôchodkov so splatnosťou 16. septembra 2017. celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Výplata dôchodkov v hotovosti na pošte v súvislosti so sviatkom 1. 9. 2017

V súvislosti so štátnym sviatkom v piatok 1. septembra 2017 Sociálna poisťovňa mení výplatný termín dôchodku so splatnosťou 2. septembra 2017. celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Po sezónnych prácach automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí žiadajú o dávku v nezamestnanosti po ukončení sezónnych prác, že na priznanie tejto dávky musia splniť všetky zákonné podmienky. celý text

ostatné | 30. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Aj dohodárom môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnancov pracujúcich na dohodu – tzv. dohodárov, že v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania im môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok. celý text

ostatné | 18. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Počet exekúcií dôchodkov vzrástol aj v prvom polroku 2017

Počet dôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa kráti dôchodok exekučnou zrážkou, stále narastá a rovnako to bolo aj od začiatku tohto roka. celý text

ostatné | 10. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Možnosť požiadať o invalidný dôchodok treba konzultovať s ošetrujúcim lekárom

Sociálna poisťovňa odporúča svojim poistencom, aby možnosť požiadať o invalidný dôchodok konzultovali najskôr so svojím ošetrujúcim lekárom. celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Absolventi škôl-začínajúci podnikatelia: Kedy vám vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Sociálna poisťovňa pripomína absolventom strednej či vysokej školy, že ak po ukončení štúdia získajú živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie zárobkovej činnosti, stanú sa samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO). celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Svoje platby poistného si môžete kontrolovať cez Saldokonto

Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), že aktuálny stav platieb do Sociálnej poisťovne môžu sledovať aj cez Saldokonto. celý text

ostatné | 20. 7. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Vysokoškoláci po prijatí na II. stupeň štúdia a uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov sirotského dôchodku že rozhodnutie o prijatí na vysokoškolské štúdium II. stupňa nie je dostatočným dokladom pre uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku. celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa
oznam

Hľadáme dobrovoľníkov na Galantské trhy.

Mesto Galanta hľadá dobrovoľníkov, (študentov) na výpomoc pri Galantských trhoch, ktoré sa konajú v dňoch 10. – 12. augusta 2017.
Záujemcovia, prosíme hlásiť sa na tel. čísle: 0903/414446 pani Galambosovej do 31. júla 2017.
Mesto Galanta vopred ďakuje za Vašu ochotu a pomoc.
celý text

ostatné | 4. 7. 2017 | Autor:

Výberové konanie

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti BYSPRAV spol. s r.o. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor:

Informácie o sociálnom poistení si zistite ešte pred odchodom za prácou do EÚ

Sociálna poisťovňa odporúča zamestnancom a živnostníkom (SZČO), aby sa pred odchodom za prácou do krajín EÚ (vrátane Švajčiarska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska) informovali o svojich právach a povinnostiach v oblasti sociálneho zabezpečenia v konkrétnom štáte, kam odchádzajú pracovať. celý text

ostatné | 27. 6. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa
#

Nájde si nový domov ?

Hľadá sa dobrá duša, ktorá sa stane majiteľom niektorého zo psíkov...nájde si nový domov?...psi sú v kotercoch v areáli technických služieb...ak by bol záujem, treba volať alebo zájsť do Technických služieb mesta Galanta...ĎAKUJEME...ak by sa predsa len niekto našiel... celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor:

Ako postupovať v prípade ochorenia alebo úrazu v zahraničí?

V prípade náhleho ochorenia alebo úrazu, ktorý utrpel poistenec Sociálnej poisťovne v cudzine, platia pre uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá je podmienkou na priznanie nemocenského, osobitné pravidlá. V takom prípade môže poistenec postupovať dvomi spôsobmi: celý text

ostatné | 20. 6. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Odstávka elektrickej energie

Odstávka elektrickej energie Matúškovská cesta, dňa 18062017 celý text

ostatné | 14. 6. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná