Navigácia

Obsah

Pri platbách zo zahraničia je dôležitý správny IBAN a SWIFT kód

Typ: ostatné
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pri platení poistného zo zahraničia je potrebné okrem správneho variabilného symbolu a špecifického symbolu uvádzať aj správny IBAN a SWIFT kód (BIC).

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pri platení poistného zo zahraničia je potrebné okrem správneho variabilného symbolu a špecifického symbolu uvádzať aj správny IBAN a SWIFT kód (BIC). Týka sa to najmä zahraničných zamestnávateľov, ktorí odvádzajú poistné do Sociálnej poisťovne za svojich zamestnancov.

IBAN – International Bank Account Number (Medzinárodné číslo bankového účtu) – je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá bola vytvorená v súčinnosti s Európskym výborom pre bankové štandardy a umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu platby. IBAN pre Slovenskú republiku má vždy 24 znakov, pričom prvé dva sú vždy písmená SK. Každá pobočka Sociálnej poisťovne má iné číslo účtu a má odlišný aj IBAN. IBAN jednotlivých pobočiek Sociálnej poisťovne v správnom tvare nájdete na webovej stránke SP pri číslach účtov pobočiek .

Swift kód je identifikačný kód banky (Bank Identifier Code = BIC). Pri platbách poistného do Sociálnej poisťovne zo zahraničia pri nesplnení podmienok pre SEPA úhradu sa uvádza SWIFT v tvare SUBASKBX.

BIC/SWIFT – pri platbách poistného do Sociálnej poisťovne pre SEPA platby je v tvare SPSRSKBA a je platný od 1. februára 2014.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

 


Vytvorené: 11. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2017 14:34
Autor: Sociálna poisťovňa