Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Prepočet dôchodkov starodôchodcom

Sociálna poisťovňa sa v tomto období zo strany dôchodcov stretáva so zvýšeným záujmom o prepočítavanie ich dôchodkov, ktoré nedávno schválila vláda SR. Jednou z najčastejších požiadaviek je zverejnenie kalkulačky na prepočet dôchodkov podľa tohto návrhu zákona. celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci

Obyvatelia mesta Galanta majú možnosť využiť bezplatné právne poradenstvo advokáta JUDr. Arpáda Barcziho. celý text

náš tip | 23. 4. 2017 | Autor:

Materská sa od mája zvýši automaticky, bez žiadosti mamičiek

Sociálna poisťovňa pripomína budúcim mamičkám, že od mája tohto roka sa zvýši dávka materské zo súčasných 70 % na 75 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Galante

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Galante celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor: Alena Deáková

Štatistický úrad SR - Zisťovanie SILC 10.04-29.05.2017, Zisťovanie IKT 20.04.-31.05.2017

Príjmy a životné podmienky domácností a využívanie informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov celý text

ostatné | 12. 4. 2017 | Autor:

Poďakovanie sponzorom 35. ročníka Behu Galantou - Behu oslobodenia

Primátor mesta Galanta a organizačný výbor týmto verejne ďakuje sponzorom 35. ročníka Behu Galantou - Behu oslobodenia. celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota

Patria - Domov dôchodcov v Galante, vyhlasuje výberové konanie

Patria - Domov dôchodcov v Galante, vyhlasuje výberové konanie na odborného pracovníka NDC a pracovníka NDC. celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor:
PONUKA ZAMESTNANIA - referent pre životné prostredie 1

PONUKA ZAMESTNANIA - referent pre životné prostredie

Mesto Galanta príjme do pracovného pomeru na dobu neurčitú zamestnanca na pozíciu „Referent pre životné prostredie“ na oddelenie rozvoja mesta Mestského úradu v Galante.Prihlášky treba doručiť najneskôr do 26. apríla 2017 do 13.00 hod. na Mestský úrad Galanta.

celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:

Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, vás pozýva na odborný seminár pre zamestnávateľov

Odborný seminár pre zamestnávateľov - 21.04.2017. Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, vás pozýva na odborný seminár pre zamestnávateľov.
celý text

ostatné | 5. 4. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa
#

Lidl podporil základné školy v Púchove a Galante

V januári tohto roka otvorila spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. svoje najmodernejšie predajne v Galante a Púchove. Nákup v novej predajni priniesol radosť nielen verným zákazníkom, ale aj trom základným školám v ich blízkosti. Vďaka Lidlu v týchto dňoch získala každá z nich športové a pedagogické pomôcky v hodnote 3000 €. celý text

ostatné | 4. 4. 2017 | Autor:

BYSPRAV s.r.o. Galanta príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníčku

Ponuka práce - BYSPRAV s.r.o. Galanta príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníčku na pozíciu: "samostatný odborný referent"
celý text

ostatné | 30. 3. 2017 | Autor: BYSPRAV s.r.o. Galanta

Venujte pozornosť daňovému priznaniu – je dôležité aj pre sociálne poistenie

V súvislosti s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2016 Sociálna poisťovňa upozorňuje, že jeho správne vyplnenie má vplyv na posúdenie vzniku alebo zániku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Odklad daňového priznania živnostníci Sociálnej poisťovni nemusia oznámiť

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú predlženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, nie sú povinné túto skutočnosť oznamovať Sociálnej poisťovni. celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Odstávka pitnej vody v Galante na ul. Šaľská

Odstávka pitnej vody celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor: Peter Eliáš

O predčasný starobný dôchodok prídete, keď budete pracovať doma, ale aj v Rakúsku, či v inej krajine EÚ

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov predčasných starobných dôchodkov, že ak im vznikne povinné dôchodkové poistenie v Rakúsku, či v ktorejkoľvek inej krajine Európskej únie (EÚ), Sociálna poisťovňa výplatu ich predčasného dôchodku zastaví. celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Venujte pozornosť daňovému priznaniu – je dôležité aj pre sociálne poistenie

V súvislosti s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2016 Sociálna poisťovňa upozorňuje, že jeho správne vyplnenie má vplyv na posúdenie vzniku alebo zániku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). celý text

ostatné | 17. 3. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Odklad daňového priznania živnostníci Sociálnej poisťovni nemusia oznámiť

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú predlženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, nie sú povinné túto skutočnosť oznamovať Sociálnej poisťovni. celý text

ostatné | 17. 3. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa rozšírila informačnú kampaň o povinnostiach mamičiek po pôrode

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch rozširuje spoluprácu s nemocnicami v slovenských mestách, ktorej cieľom je informovať mamičky o ich povinnostiach v oblasti sociálneho poistenia po pôrode. celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor:

Poradenský deň k dôchodkom z Česka bude v Poprade dňa 26.apríla 2017

Sociálna poisťovňa (SP) a Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) pripravujú pre svojich klientov medzinárodný poradenský deň, ktorý sa uskutoční v Sociálnej poisťovni, pobočka Poprad dňa 26. apríla 2017 v čase od 9.00 h do 16.00 h. celý text

ostatné | 7. 3. 2017 | Autor:

Nebezpečné vypaľovanie suchých trávnatých porastov

Usmernenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová

Spoločnosť BYSPRAV s r.o. Galanta prijme údržbára - murára, obkladača

Spoločnosť BYSPRAV s r.o. Galanta prijme do trvalého pracovného pomeru údržbára - murára, obkladača celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Ing. Szabó Ondrej

Avízo pre daňových dlžníkov

Upozornenie pre dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Ing. Juraj Srnka, PhD.

Nová web stránka mesta Galanta.

Vážení občania, od 22. februára 2017 sme spustili novú web stránku mesta Galanta. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie počas preklápania údajov zo starej stránky. celý text

ostatné | 23. 2. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota

Vyjadrenie Júliusa Lőrincza, predsedu Tlačovej rady SR

„Štatút mestských novín v Galante nie je v niektorých kľúčových veciach dobrý a nezodpovedá praxi a najmä zákonnej úprave Slovenskej republiky v mediálnej oblasti.“ celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota

Tesco - 2.ročník grantového programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME

Tesco ide opäť pomáhať! Už po druhýkrát Tesco v spolupráci s Nadáciou Tesco vyhlasuje grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame" na podporu komunitných projektov. Od 2. do 28. januára 2017 sa neziskové organizácie môžu prihlásiť v 77 regiónoch na celom Slovensku so svojím programom na podporu zdravého životného štýlu, rozvoja detí, ochrany a zlepšenia okolia alebo života v komunite. celý text

ostatné | 25. 1. 2017 | Autor: Zuzana Morovičová

Aktívne vzdelávanie v každom veku

Mesto Galanta organizuje projekt s názvom „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ – kurz anglického jazyka pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Vzdelávací kurz je určený pre obyvateľov mesta Galanta vo veku nad 55 rokov. Bude prebiehať v termíne február až november 2017. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Galante na referáte sociálnych služieb č.dv. 23,24, alebo prostredníctvom tel. čísiel: 788 4341, 788 4340. celý text

ostatné | 16. 1. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová
IHRISKO ŽIHADIELKO PRE GALANTU 1

IHRISKO ŽIHADIELKO PRE GALANTU

Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môže celé Slovensko zapojiť opäť od 16. januára až do 28. februára 2017 https://zihadielko.lidl.sk/ celý text

ostatné | 16. 1. 2017 | Autor:

Povinnosti právnických a fyzických osôb pri zimnej údržbe komunikácií.

Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. celý text

ostatné | 4. 1. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota

Ochrana vodomerov v zimnom období

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, ktorí majú na svojich vodovodných prípojkách nainšatalované vodomery, aby v zimnom období zabezpečili dostatočnú ochranu vodomerov proti zamrznutiu. Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov a ich poškodenie. celý text

ostatné | 14. 12. 2016 | Autor: Ing. Roman Miklošík

Zmena stránkových hodín na OR PZ Galanta

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru oznamuje, že na okresnom dopravnom inšpektoráte a oddelení dokladov je zmena stránkových hodín. celý text

ostatné | 2. 12. 2016 | Autor: Zuzana Morovičová
prvá prechádzajúci
z 3
posledná