Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Matky, pozor - aj keď plánujete rodiť v inej krajine EÚ, doklad o narodení dieťaťa doručte SP čo najskôr

Sociálna poisťovňa upozorňuje budúce mamičky, ktoré sa chystajú porodiť dieťa napr. v Rakúsku (alebo v inom členskom štáte Európskej únie), ale nárok na materské si plánujú uplatniť, resp. si uplatnili na Slovensku, aby čo najskôr po pôrode doručili Sociálnej poisťovni doklad o narodení dieťaťa. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Sirotský dôchodok sa študentovi po maturite obnoví až po zápise na vysokú školu

Maturanti, ktorí v súčasnosti končia štúdium na stredných školách a poberajú sirotský dôchodok, majú nárok na jeho výplatu až do 31. 8. 2017. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Noví zamestnávatelia odovzdávajú Registračný list zamestnávateľa v papierovej podobe

Ak sa fyzická alebo právnická osoba stane zamestnávateľom, je jej povinnosťou prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou, a to do ôsmich dní odo dňa, kedy zamestnala prvého zamestnanca. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Nezamestnaní, pozor: Pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti je rozhodujúci termín prihlásenia sa na úrade práce

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí prišli o prácu, že pri dávke v nezamestnanosti nerozhoduje spôsob a ani dátum ukončenia pracovného pomeru, ale rozhodujúci je dátum zaradenia do evidencie úradu práce. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa
TsMG

ADOPTUJTE SI PSA

Hľadá sa starý majiteľ, prípadne dobrá duša, ktorá sa stane majiteľom novým...psi sú v kotercoch v areáli technických služieb.Vďaka zdieľaniam tejto správy si majiteľ svojho psíka našiel. celý text

ostatné | 23. 5. 2017 | Autor:

Ak dlhujete na poistnom, môžete požiadať pobočku o splátkový kalendár

Sociálna poisťovňa upozorňuje platiteľov poistného – dlžníkov, že o schválení žiadosti o splátkový kalendár na postupné splatenie dlhu na poistnom rozhodujú jej pobočky. Splátkový kalendár Sociálna poisťovňa môže, ale nemusí dlžníkovi povoliť. celý text

ostatné | 19. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Budúci absolventi stredných a vysokých škôl: Viete, či máte povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov – budúcich absolventov stredných a vysokých škôl, že ak nie sú dobrovoľne poistení, po ukončení štúdia nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ich budúce povinnosti závisia od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po škole ocitnú. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante

Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor: Peter Eliáš

Prerušenie dodávky elektrickej energie, ul. Hodská 26052017

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 26.05.2017 v čase od 8:00 do 14:30hod. bude ul. Hodská č. 2,9/VE bez dodávky elektriny. celý text

ostatné | 16. 5. 2017 | Autor:

Ako si vybaviť starobný dôchodok v Sociálnej poisťovni

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov v preddôchodkovom veku, že ak si chcú vybaviť v Sociálnej poisťovni dôchodok, musia splniť dve základné podmienky – dovŕšiť dôchodkový vek, ktorý v roku 2017 predstavuje 62 rokov a 76 dní a zároveň musia mať odpracovaných aspoň 15 rokov (t.j. mať v Sociálnej poisťovni evidované minimálne 15-ročné obdobie dôchodkového poistenia). celý text

ostatné | 15. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Študenti počas brigád nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni, plní ich za nich zamestnávateľ

Sociálna poisťovňa v súvislosti so začínajúcou letnou sezónou brigád upozorňuje najmä študentov na ich povinnosti. celý text

ostatné | 15. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Zamestnávateľ poskytuje mužovi len rodičovskú, nikdy nie materskú dovolenku

Keďže Zákonník práce nepozná pojem materská dovolenka pre mužov, zamestnávateľ ju nemôže otcovi dieťaťa poskytnúť, a to ani v prípade poberania dávky materské. celý text

ostatné | 15. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Po nezaplatení dlhu na poistnom sa pohľadávky postupujú mandatárovi a exekútorovi

Sociálna poisťovňa upozorňuje dlžníkov, že ak nezaplatia dlžnú sumu v danej lehote ani nepožiadajú pobočku o splátkový kalendár, tak je ich pohľadávka postúpená do mandátnej správy, prípadne exekútorovi. celý text

ostatné | 5. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Mamičky po materskej sa pred nástupom do práce musia z dôchodkového poistenia odhlásiť

Sociálna poisťovňa opätovne pripomína mamičkám, ktoré sú prihlásené v Sociálnej poisťovni z dôvodu starostlivosti o dieťa, že ak začnú pracovať – vykonávať zárobkovú činnosť zamestnanca alebo povinne poistenej SZČO – je ich povinnosťou odhlásiť sa v Sociálnej poisťovni z dôchodkového poistenia poistenca štátu. celý text

ostatné | 5. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Výzva Trnavského samosprávneho kraja - udeľovanie ocenení

Trnavský samosprávny kraj vyzýva na predkladanie návrhov na udeľovanie ocenení TTSK. Termín predkladania návrhov je do 30. júna 2017. celý text

náš tip | 5. 5. 2017 | Autor:

Oznam – zmena úradných hodín pokladne MsÚ Galanta

Oznam
zmena úradných hodín pokladne MsÚ Galanta
V období od 09.05.2017 až do odvolania budú pre obyvateľov mesta z dôvodu potreby zaplatenia poplatku za komunálne odpady ako aj dane z nehnuteľnosti rozšírené a upravené úradné hodiny pokladne MsÚ Galanta nasledovne:
Pondelok 7:30-15:30 h.
Utorok 7:30-15:30 h.
Streda 7:30-16:30 h.
Štvrtok 7:30-15:30 h.
Piatok 7:30-14:00 h. celý text

ostatné | 4. 5. 2017 | Autor: Ing. Juraj Srnka, PhD.

Ukončenie pracovného pomeru počas PN nemá vplyv na výplatu nemocenského

Skutočnosť, že poistencovi zanikne pracovný pomer v čase dočasnej pracovnej neschopnosti, neznamená, že mu skončí súčasne aj poberanie nemocenského. celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Oznam OR PZ v Galante

Oznam OR PZ v Galante - zvýšený počet krádeží celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Peter Eliáš

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka ZUŠ Štvrť SNP

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka ZUŠ Štvrť SNP celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Mgr. Juraj Bottka

ZVEREJNENIE ZOZNAMU DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

Mesto Galanta ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2016 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (aj fyzické osoby – podnikatelia) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Ing. Juraj Srnka, PhD.

Pozvánka na slávnostné kladenie vencov

Pozvánka na slávnostné kladenie vencov - 08.05.2017 celý text

ostatné | 26. 4. 2017 | Autor: Peter Eliáš

Na oznámenia o povinnom poistení SZČO má Sociálna poisťovňa termín do 21. júla 2017

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby, že zatiaľ je príliš skoro na to, aby urgovali Sociálnu poisťovňu za nedoručenie informácie o vzniku povinnosti platiť poistné a o výške poistného od 1. júla 2017. celý text

ostatné | 26. 4. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Prerušenie dodávky elektrickej energie Matúškovská cesta č. 12, 14.05.2017 od 8,45 - do 15,00hod. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Alena Deáková

Prepočet dôchodkov starodôchodcom

Sociálna poisťovňa sa v tomto období zo strany dôchodcov stretáva so zvýšeným záujmom o prepočítavanie ich dôchodkov, ktoré nedávno schválila vláda SR. Jednou z najčastejších požiadaviek je zverejnenie kalkulačky na prepočet dôchodkov podľa tohto návrhu zákona. celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Materská sa od mája zvýši automaticky, bez žiadosti mamičiek

Sociálna poisťovňa pripomína budúcim mamičkám, že od mája tohto roka sa zvýši dávka materské zo súčasných 70 % na 75 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Galante

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Galante celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor: Alena Deáková

Štatistický úrad SR - Zisťovanie SILC 10.04-29.05.2017, Zisťovanie IKT 20.04.-31.05.2017

Príjmy a životné podmienky domácností a využívanie informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov celý text

ostatné | 12. 4. 2017 | Autor:

Patria - Domov dôchodcov v Galante, vyhlasuje výberové konanie

Patria - Domov dôchodcov v Galante, vyhlasuje výberové konanie na odborného pracovníka NDC a pracovníka NDC. celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor:
PONUKA ZAMESTNANIA - referent pre životné prostredie 1

PONUKA ZAMESTNANIA - referent pre životné prostredie

Mesto Galanta príjme do pracovného pomeru na dobu neurčitú zamestnanca na pozíciu „Referent pre životné prostredie“ na oddelenie rozvoja mesta Mestského úradu v Galante.Prihlášky treba doručiť najneskôr do 26. apríla 2017 do 13.00 hod. na Mestský úrad Galanta.

celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:

Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, vás pozýva na odborný seminár pre zamestnávateľov

Odborný seminár pre zamestnávateľov - 21.04.2017. Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, vás pozýva na odborný seminár pre zamestnávateľov.
celý text

ostatné | 5. 4. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa
prvá prechádzajúci
z 3
posledná