Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Smútočný oznam

Navždy nás opustil bývalý primátor mesta Galanta. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:

Ochrana úrody pred požiarmi

Blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov, a to obdobie zberu úrody. celý text

ostatné | 19. 6. 2018 | Autor:

Vyhlásenie - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlasuje od 15.06.2018 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Alena Deáková

Oznam - Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante

Oznam - Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor:

Oznam OR PZ v Galante

Oznam OR PZ v Galante celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor:

Ponuka na prenájom kancelárských priestorov

Ponuka na prenájom kancelárskych priestorov - administratívna budova Námestie detí 1601/1, administratívna budova Nová doba 924/13, administratívna budova MsÚ v Galante
celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Alena Deáková

Odvolanie - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ORHaZZ v Galante - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Alena Deáková

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, dňa 29. mája 2018 o 9,00hod. na Notárskom úrade v Nových Zámkoch, ul. M.R. Štefánika 14 celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor: Alena Deáková

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov

Mesto Galanta vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1781/2018 na predaj pozemkov v k.ú. Galanta a v k.ú. Nebojsa. Bližšie podmienky súťaže nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor:

Mestský úrad v Galante oznamuje občanom

že z dôvodu rozsiahleho maľovania kancelárií v budove bude nutná odstávka prevádzky jednotlivých oddelení ... celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor:

ZVEREJNENIE ZOZNAMU DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

Mesto Galanta ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2017 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (aj fyzické osoby – podnikatelia) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €. celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor: Ing. Juraj Srnka, PhD.
Medzinárodný futbalový zápas výberu starostov a primátorov.

Medzinárodný futbalový zápas výberu starostov a primátorov.

Pozývame Vás na medzinárodný futbalový zápas výberu starostov a primátorov. celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor:

OZNAM

OZNAM - 18.04.2018 osvedčovanie listín... od 11,00hod. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Alena Deáková

Študenti-siroty, nezabudnite o prerušení štúdia informovať Sociálnu poisťovňu

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov stredných aj vysokých škôl, ktorí poberajú sirotský dôchodok ... celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme zámer prenájmu majetku mesta Galanta spoločnosti TDS - Tasty Drinks Services s. r. o., Bratislava. celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 16 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňujeme zámer predaja majetku mesta Galanta Linde Halák, Štvrť SNP 955/44, Galanta. celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže

V zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Galanta. celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:

Štatistický úrad SR

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor:

SLOVENSKO-ČESKÝ PORADENSKÝ DEŇ

Odborníci zo Sociálnej poisťovne a Českej správy sociálneho zabezpečenia vám poradia. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

GENERÁLNY PARDON

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“ celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor:

DD Patria - zverejnenie údajov za rok 2017

DD Patria - zverejnenie údajov za rok 2017 (tabuľka v prílohe) celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

SZČO: Pozor pri daňovom priznaní – je dôležité pre vaše sociálne poistenie

V súvislosti s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2017 ... celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov v súvislosti s prerokovaním realizácie stavby ... celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Ing. Zuzana Krišková

Bez potvrdenia z úradu práce sa otcovi materská neprizná

Sociálna poisťovňa pripomína otcom, ktorí si chcú na svoje dieťa uplatniť nárok na materské ... celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

SZČO počas PN poistné neplatí

Sociálna poisťovňa pripomína SZČO že v období práceneschopnosti nemusia platiť poistné ... celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa podáva vždy len jedna

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa podáva vždy len jedna. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa
Pietna spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú

Pietna spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú

Pietna spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor:

Neodkladajte žiadosti o potvrdenia na účely daňových priznaní

V súvislosti s blížiacim sa termínom na podávanie daňových priznaní Sociálna poisťovňa vystavuje fyzickým osobám potvrdenia o poberaní dávok. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Ako správne požiadať o ošetrovné počas chrípky a ošetrovania dieťaťa

V súvislosti s rozšíreným chrípkovým ochorením na Slovensku Sociálna poisťovňa pripomína rodičom ... celý text

ostatné | 14. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

O dôchodok sa začnite zaujímať rok pred podaním žiadosti

V roku 2017 požiadalo o dôchodok 113 063 poistencov ... celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa
prvá prechádzajúci
z 6
posledná