Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Ponuka práce

Mesto Galanta príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu „Referent pre investičnú výstavbu a ochranu prírody a krajiny“ na oddelení rozvoja mesta Mestského úradu v Galante. celý text

ostatné | 16. 11. 2017 | Autor:

Výberové konanie

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci oddelenia komunálnych služieb MsÚ v Galante. celý text

ostatné | 16. 11. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota

Zamestnávatelia: Mení sa lehota na prihlásenie zamestnávateľa, lehota na prihlásenie zamestnanca ostáva

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že novela zákona o nelegálnej práci, ktorá toleruje sedemdňovú lehotu na prihlásenie zamestnanca, nemení lehotu na prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov v Sociálnej poisťovni. celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa
Práca v Česku

Ak ste pracovali v Česku, príďte sa o dôchodku poradiť do Zlína – 22. novembra 2017

Ak ste pracovali alebo pracujete v Českej republike a získali ste obdobia poistenia podľa právnych predpisov Českej republiky a Slovenskej republiky, na všetky nejasnosti ohľadom vášho dôchodku dostanete odpovede v Zlíne 22. novembra 2017. celý text

ostatné | 8. 11. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neplatí

Odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Plánované obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznámila plánované obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia na území mesta Galanta do 13. 12. 2017.

Zdroj: http://www.zsdis.sk/sk/Obcania-a-firmy/Planovane-odstavky
celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota

Mamičky, opatrovatelia, asistenti – na dôchodkové poistenie vás zaeviduje Sociálna poisťovňa

Menej povinností čaká od 1. januára 2018 štyri kategórie osôb, tzv. poistencov štátu. celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

„Neziskovky“ a občianske združenia môžu o potvrdenie zo Sociálnej poisťovne k 2% z dane žiadať písomne

Žiadatelia o potvrdenia na účely zapísania do zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu nemusia chodiť osobne do pobočiek Sociálnej poisťovne celý text

ostatné | 27. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Dávku v nezamestnanosti nepriznáva Sociálna poisťovňa automaticky, treba o ňu požiadať

Sociálna poisťovňa pripomína, že o priznanie dávky v nezamestnanosti treba po strate zamestnania požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne (SP) podľa trvalého bydliska. celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Slovensko-nemecko-rakúske poradenské dni v Poprade 7. a 8. novembra 2017

Sociálna poisťovňa spolu s nemeckou Dôchodkovou poisťovňou (Deutsche Rentenversicherung), rakúskou Dôchodkovou poisťovňou (Pensionversicherungsanstalt) a Poisťovňou pre živnostníkov (Socialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) pripravili pre verejnosť spoločné poradenské dni. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Primátorská kvapka krvi

Primátorská kvapka krvi celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Študenti, zarábate? Viete, či máte povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Jeseň je obdobím, keď sa mnohí študenti popri štúdiu zamestnajú alebo sa rozhodnú, že začnú podnikať, a to formou založenia živnosti. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Zámer prenájmu majetku mesta

Mesto Galanta - Mestský úrad Galanta zverejňuje svoj zámer prenájmu majetku, a to prenájmu nebytového priestoru - 2. a 3. nadzemného podlažia Severného krídla Neogotického kaštieľa v Galante. Podrobné informácie v prílohe. celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor:

Dôchodcovia nemusia SP nahlasovať zmenu zdravotnej poisťovne ani občianskeho preukazu

Sociálna poisťovňa sa stretáva s tým, že jej dôchodcovia zvyknú posielať fotokópie potvrdenia o zmene zdravotnej poisťovne alebo zmene občianskeho preukazu. celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

OZNAM - voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – oznam
V súvislosti so zabezpečením volieb do orgánov samosprávnych krajov ako aj v nadväznosti na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 17/2017 o zriadení plagátových plôch na verejných priestranstvách a podmienkach ich využívania počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja mesto Galanta oznamuje, že každý kandidát má vyčlenenú plagátovú plochu zodpovedajúcu zásadám rovnosti a to konkrétne za sklenenými plochami prízemia budovy mestského úradu v rozsahu 1 ks formátu a4 pre každého jedného kandidáta na predsedu ako aj poslanca Trnavského samosprávneho kraja.
V prípade ďalších otázok kontaktujte Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy MsÚ v Galante, Mgr. Zuzanu Morovičovú, T: 031 788 4330, e-mail: zuzana.morovicova@galanta.sk alebo Prisku Viczénovú, T: 031 788 4331, e-mail: priska.viczenova@galanta.sk

celý text

ostatné | 3. 10. 2017 | Autor:

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor:

GALANTA – Odborný seminár pre zamestnávateľov 17.10.2017

Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta vás pozýva na odborný seminár pre zamestnávateľov, ktorý sa uskutoční dňa 17. októbra 2017 celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Oznam Okresného riaditeľstva PZ Galanta

Oznam Okresného riaditeľstva PZ Galanta celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor:

Živnostníci počas PN poistné neplatia, poistenie im však trvá

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Kedy môže študent poberať dávku v nezamestnanosti?

Ak študent počas štúdia pracoval a ukončí štúdium, môže mu vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti. celý text

ostatné | 13. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Pri platbách zo zahraničia je dôležitý správny IBAN a SWIFT kód

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pri platení poistného zo zahraničia je potrebné okrem správneho variabilného symbolu a špecifického symbolu uvádzať aj správny IBAN a SWIFT kód (BIC). celý text

ostatné | 11. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Siroty, pri nástupe na vysokú školu nezabudnite na potvrdenie pre Sociálnu poisťovňu

Sociálna poisťovňa pripomína absolventom stredných škôl, ktorí pokračujú v štúdiu od septembra (príp. od októbra) na vysokej škole, že nemajú žiadne povinnosti o tom informovať Sociálnu poisťovňu. celý text

ostatné | 7. 9. 2017 | Autor:

Pozor, 15. septembra sa mení výplata dôchodkov v hotovosti na pošte

V súvislosti so štátnym sviatkom v piatok 15. septembra 2017 Sociálna poisťovňa mení výplatný termín dôchodkov so splatnosťou 16. septembra 2017. celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Výplata dôchodkov v hotovosti na pošte v súvislosti so sviatkom 1. 9. 2017

V súvislosti so štátnym sviatkom v piatok 1. septembra 2017 Sociálna poisťovňa mení výplatný termín dôchodku so splatnosťou 2. septembra 2017. celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Po sezónnych prácach automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí žiadajú o dávku v nezamestnanosti po ukončení sezónnych prác, že na priznanie tejto dávky musia splniť všetky zákonné podmienky. celý text

ostatné | 30. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Aj dohodárom môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnancov pracujúcich na dohodu – tzv. dohodárov, že v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania im môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok. celý text

ostatné | 18. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Počet exekúcií dôchodkov vzrástol aj v prvom polroku 2017

Počet dôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa kráti dôchodok exekučnou zrážkou, stále narastá a rovnako to bolo aj od začiatku tohto roka. celý text

ostatné | 10. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Možnosť požiadať o invalidný dôchodok treba konzultovať s ošetrujúcim lekárom

Sociálna poisťovňa odporúča svojim poistencom, aby možnosť požiadať o invalidný dôchodok konzultovali najskôr so svojím ošetrujúcim lekárom. celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Absolventi škôl-začínajúci podnikatelia: Kedy vám vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Sociálna poisťovňa pripomína absolventom strednej či vysokej školy, že ak po ukončení štúdia získajú živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie zárobkovej činnosti, stanú sa samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO). celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Svoje platby poistného si môžete kontrolovať cez Saldokonto

Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), že aktuálny stav platieb do Sociálnej poisťovne môžu sledovať aj cez Saldokonto. celý text

ostatné | 20. 7. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa
prvá prechádzajúci
z 5
posledná