Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Upozornenie pre dobrovoľne poistené osoby: Zmena výšky poistného sa môže týkať aj vás

Sociálna poisťovňa pripomína dobrovoľne poisteným osobám, ktoré platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu ... celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Dôchodcovia: Dohoda bez odvodov do SP bude možná až od 1. júla 2018

Zmena podmienok práce na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce... celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

SP od 1. januára 2018 priznáva vyrovnávací príplatok aj poistencom, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok

Poistencom, ktorým bol priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok a český starobný dôchodok, môže od 1. januára 2018 vzniknúť nárok na vyrovnávací príplatok. celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

SZČO platia poistné k 8. januáru ešte po starom

Sociálna poisťovňa upozorňuje povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby ... celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

ZsVS, a.s. - mimoriadne odpočty meradiel

ZsVS, a.s. - mimoriadne odpočty meradiel celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor: Alena Deáková

Obchodná verejná súťaž č. 4263/2017 na predaj bytu

Mesto Galanta ponúka na predaj jednoizbový byt na sídl. Revolučná štvrť 957 v Galante. Podmienky súťaže v prílohe. Termín uzávierky súťaže: 24.1.2018 14:00 hod. celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor:

Osvedčovanie podpisov a listín - nové správne poplatky

OZNAM - Osvedčovanie podpisov a listín - nové správne poplatky od 01.01.2018 celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Alena Deáková

Povinnosti právnických a fyzických osôb pri zimnej údržbe komunikácií

Zákonná povinnosť iných osôb ustanovená v § 9 ods. 2, druhá veta, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 28. 12. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr v deň podania žiadosti

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí sa rozhodnú požiadať o predčasný starobný dôchodok ... celý text

ostatné | 27. 12. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Oznámenie o prechode na nový spôsob fakturácie - vodné a stočné

Oznámenie o prechode na nový spôsob fakturácie - vodné a stočné - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - viď v prílohe celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Alena Deáková

Sociálna poisťovňa vydá dôchodcom potvrdenie k bezplatnému cestovaniu vlakom na počkanie

Sociálna poisťovňa informuje dôchodcov, ktorí potrebujú potvrdenie o poberaní dôchodku na vybavenie preukazu pre bezplatné cestovanie vlakom, že ho dostanú v pobočkách na počkanie. celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2018 platí nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO).

Nový je aj maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené ... celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

O invalidný dôchodok možno požiadať, aj keď ste neboli dlhodobo na PN

Niektorí občania sa domnievajú, že musia byť dlhodobo práceneschopní ešte pred tým, ako požiadajú Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok. celý text

ostatné | 11. 12. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Do ktorej pobočky posiela mamička rodný list dieťaťa?

Sociálna poisťovňa informuje budúce mamičky, že po pôrode musia preukázať trvanie nároku na dávku materské oznámením rodného čísla dieťaťa. celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Ignorovanie lekárskej prehliadky sa nevypláca

V rámci kontrolnej činnosti od januára do októbra 2017 posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posúdili pri kontrolnej lekárskej prehliadke 37 205 poberateľov invalidného dôchodku. celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Dôchodcovia, pozor na lákavé pôžičky pred Vianocami, môžete sa ľahko zadlžiť

Predvianočné obdobie je čas, keď sa najmä dôchodcovia nechajú zlákať na rôzne pôžičky, ktoré potom nedokážu splácať. celý text

ostatné | 23. 11. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia: Mení sa lehota na prihlásenie zamestnávateľa, lehota na prihlásenie zamestnanca ostáva

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že novela zákona o nelegálnej práci, ktorá toleruje sedemdňovú lehotu na prihlásenie zamestnanca, nemení lehotu na prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov v Sociálnej poisťovni. celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa
Práca v Česku

Ak ste pracovali v Česku, príďte sa o dôchodku poradiť do Zlína – 22. novembra 2017

Ak ste pracovali alebo pracujete v Českej republike a získali ste obdobia poistenia podľa právnych predpisov Českej republiky a Slovenskej republiky, na všetky nejasnosti ohľadom vášho dôchodku dostanete odpovede v Zlíne 22. novembra 2017. celý text

ostatné | 8. 11. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neplatí

Odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Plánované obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznámila plánované obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia na území mesta Galanta do 13. 12. 2017.

Zdroj: http://www.zsdis.sk/sk/Obcania-a-firmy/Planovane-odstavky
celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota

Mamičky, opatrovatelia, asistenti – na dôchodkové poistenie vás zaeviduje Sociálna poisťovňa

Menej povinností čaká od 1. januára 2018 štyri kategórie osôb, tzv. poistencov štátu. celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

„Neziskovky“ a občianske združenia môžu o potvrdenie zo Sociálnej poisťovne k 2% z dane žiadať písomne

Žiadatelia o potvrdenia na účely zapísania do zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu nemusia chodiť osobne do pobočiek Sociálnej poisťovne celý text

ostatné | 27. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Dávku v nezamestnanosti nepriznáva Sociálna poisťovňa automaticky, treba o ňu požiadať

Sociálna poisťovňa pripomína, že o priznanie dávky v nezamestnanosti treba po strate zamestnania požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne (SP) podľa trvalého bydliska. celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Slovensko-nemecko-rakúske poradenské dni v Poprade 7. a 8. novembra 2017

Sociálna poisťovňa spolu s nemeckou Dôchodkovou poisťovňou (Deutsche Rentenversicherung), rakúskou Dôchodkovou poisťovňou (Pensionversicherungsanstalt) a Poisťovňou pre živnostníkov (Socialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) pripravili pre verejnosť spoločné poradenské dni. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Primátorská kvapka krvi

Primátorská kvapka krvi celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Študenti, zarábate? Viete, či máte povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Jeseň je obdobím, keď sa mnohí študenti popri štúdiu zamestnajú alebo sa rozhodnú, že začnú podnikať, a to formou založenia živnosti. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Zámer prenájmu majetku mesta

Mesto Galanta - Mestský úrad Galanta zverejňuje svoj zámer prenájmu majetku, a to prenájmu nebytového priestoru - 2. a 3. nadzemného podlažia Severného krídla Neogotického kaštieľa v Galante. Podrobné informácie v prílohe. celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor:

Dôchodcovia nemusia SP nahlasovať zmenu zdravotnej poisťovne ani občianskeho preukazu

Sociálna poisťovňa sa stretáva s tým, že jej dôchodcovia zvyknú posielať fotokópie potvrdenia o zmene zdravotnej poisťovne alebo zmene občianskeho preukazu. celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

OZNAM - voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – oznam
V súvislosti so zabezpečením volieb do orgánov samosprávnych krajov ako aj v nadväznosti na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 17/2017 o zriadení plagátových plôch na verejných priestranstvách a podmienkach ich využívania počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja mesto Galanta oznamuje, že každý kandidát má vyčlenenú plagátovú plochu zodpovedajúcu zásadám rovnosti a to konkrétne za sklenenými plochami prízemia budovy mestského úradu v rozsahu 1 ks formátu a4 pre každého jedného kandidáta na predsedu ako aj poslanca Trnavského samosprávneho kraja.
V prípade ďalších otázok kontaktujte Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy MsÚ v Galante, Mgr. Zuzanu Morovičovú, T: 031 788 4330, e-mail: zuzana.morovicova@galanta.sk alebo Prisku Viczénovú, T: 031 788 4331, e-mail: priska.viczenova@galanta.sk

celý text

ostatné | 3. 10. 2017 | Autor:

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 5
posledná