Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

OZNAM

OZNAM - 18.04.2018 osvedčovanie listín... od 11,00hod. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Alena Deáková

Študenti-siroty, nezabudnite o prerušení štúdia informovať Sociálnu poisťovňu

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov stredných aj vysokých škôl, ktorí poberajú sirotský dôchodok ... celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme zámer prenájmu majetku mesta Galanta spoločnosti TDS - Tasty Drinks Services s. r. o., Bratislava. celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 16 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňujeme zámer predaja majetku mesta Galanta Linde Halák, Štvrť SNP 955/44, Galanta. celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže

V zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Galanta. celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:

Oznámenie o prerušení distribúcie elektr. energie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektr. energie - ul. Puškinova 02.05.2018 celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Alena Deáková

Štatistický úrad SR

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor:

SLOVENSKO-ČESKÝ PORADENSKÝ DEŇ

Odborníci zo Sociálnej poisťovne a Českej správy sociálneho zabezpečenia vám poradia. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

GENERÁLNY PARDON

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“ celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor:

DD Patria - zverejnenie údajov za rok 2017

DD Patria - zverejnenie údajov za rok 2017 (tabuľka v prílohe) celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

SZČO: Pozor pri daňovom priznaní – je dôležité pre vaše sociálne poistenie

V súvislosti s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2017 ... celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov v súvislosti s prerokovaním realizácie stavby ... celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Ing. Zuzana Krišková

Bez potvrdenia z úradu práce sa otcovi materská neprizná

Sociálna poisťovňa pripomína otcom, ktorí si chcú na svoje dieťa uplatniť nárok na materské ... celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

SZČO počas PN poistné neplatí

Sociálna poisťovňa pripomína SZČO že v období práceneschopnosti nemusia platiť poistné ... celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa podáva vždy len jedna

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa podáva vždy len jedna. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa
Pietna spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú

Pietna spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú

Pietna spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor:

Neodkladajte žiadosti o potvrdenia na účely daňových priznaní

V súvislosti s blížiacim sa termínom na podávanie daňových priznaní Sociálna poisťovňa vystavuje fyzickým osobám potvrdenia o poberaní dávok. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Ako správne požiadať o ošetrovné počas chrípky a ošetrovania dieťaťa

V súvislosti s rozšíreným chrípkovým ochorením na Slovensku Sociálna poisťovňa pripomína rodičom ... celý text

ostatné | 14. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

O dôchodok sa začnite zaujímať rok pred podaním žiadosti

V roku 2017 požiadalo o dôchodok 113 063 poistencov ... celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

OZNAM - o zrušení uznesení Mesta Galanta - Mestského zastupiteľstva v Galante

Krajský súd v Trnave rozhodol o zrušení nezákonných uznesení Mesta Galanta - Mestského zastupiteľstva v Galante, viď príloha celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Mgr. Ivan Szolga

Zvýšenie dôchodku pracujúcim dôchodcom – do 31. marca 2018

Prečo im spolu s ročnou valorizáciou nebol od 1. januára 2018 zvýšený starobný dôchodok ? celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Ako Sociálna poisťovňa pri odchode do dôchodku zaráta dobu evidencie na úrade práce

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že obdobie evidencie nezamestnaných občanov sa v jednotlivých obdobiach hodnotí rôzne ... celý text

ostatné | 30. 1. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

OZNAM - štatistické zisťovanie RÚ

OZNAM - štatistické zisťovanie RÚ celý text

ostatné | 25. 1. 2018 | Autor: Alena Deáková

Výzva a upozornenie na orez a výrub drevín

Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva a upozornenie na orez a výrub drevín celý text

ostatné | 25. 1. 2018 | Autor: Alena Deáková

Živnostníci a dobrovoľne poistení pozor: do 8. februára treba zaplatiť odvody v novej výške

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, SZČO a DPO, že do 8. februára (za január 2018) treba zaplatiť poistné ... celý text

ostatné | 24. 1. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Upozornenie pre dobrovoľne poistené osoby: Zmena výšky poistného sa môže týkať aj vás

Sociálna poisťovňa pripomína dobrovoľne poisteným osobám, ktoré platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu ... celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Dôchodcovia: Dohoda bez odvodov do SP bude možná až od 1. júla 2018

Zmena podmienok práce na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce... celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

SP od 1. januára 2018 priznáva vyrovnávací príplatok aj poistencom, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok

Poistencom, ktorým bol priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok a český starobný dôchodok, môže od 1. januára 2018 vzniknúť nárok na vyrovnávací príplatok. celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

SZČO platia poistné k 8. januáru ešte po starom

Sociálna poisťovňa upozorňuje povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby ... celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Osvedčovanie podpisov a listín - nové správne poplatky

OZNAM - Osvedčovanie podpisov a listín - nové správne poplatky od 01.01.2018 celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Alena Deáková
prvá prechádzajúci
z 6
posledná