Navigácia

Obsah

Odklad daňového priznania živnostníci Sociálnej poisťovni nemusia oznámiť

Typ: ostatné
Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú predlženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, nie sú povinné túto skutočnosť oznamovať Sociálnej poisťovni.

            Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú predlženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, nie sú povinné túto skutočnosť oznamovať Sociálnej poisťovni. Poistné v rovnakej výške ako doteraz (určené z vymeriavacieho základu na základe daňového priznania za rok 2015) budú platiť až do 30.9.2017, pričom prípadné finančné rozdiely sa nijakým spôsobom nebudú vyrovnávať. Ak samostatne zárobkovo činnej osobe s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania vznikne povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie, poistné z novo určenej sumy bude platiť od 1. októbra 2017 (so splatnosťou do 8. novembra 2017).

            Samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie od 1. októbra 2017 (pričom je jedno či má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.6. alebo do 30.9.2017), ak jej príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2016 je vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (5 298 €) a ak má k tomuto dňu platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

            Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného aj samostatne zárobkovo činnej osobe s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania oznámi Sociálna poisťovňa.

zdroj: Sociálna poisťovňa


Vytvorené: 17. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2017 14:34
Autor: Sociálna poisťovňa