Navigácia

Obsah

Možnosť požiadať o invalidný dôchodok treba konzultovať s ošetrujúcim lekárom

Typ: ostatné
Sociálna poisťovňa odporúča svojim poistencom, aby možnosť požiadať o invalidný dôchodok konzultovali najskôr so svojím ošetrujúcim lekárom.

Na základe odporučenia ošetrujúceho lekára potom poistenec môže o invalidný dôchodok požiadať prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, kde mu budú poskytnuté aj potrebné tlačivá a presné informácie. Spísanie žiadosti o invalidný dôchodok a posúdenie zdravotného stavu poistenca sa v pobočke uskutočňuje spravidla v jeden deň.

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec vtedy, ak sa pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav stal invalidným, súčasne získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia pred vznikom invalidity a nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

 

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa


Vytvorené: 8. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2017 14:34
Autor: Sociálna poisťovňa