Navigácia

Obsah

Dôchodcovia nemusia SP nahlasovať zmenu zdravotnej poisťovne ani občianskeho preukazu

Typ: ostatné
Sociálna poisťovňa sa stretáva s tým, že jej dôchodcovia zvyknú posielať fotokópie potvrdenia o zmene zdravotnej poisťovne alebo zmene občianskeho preukazu.

Sociálna poisťovňa sa stretáva s tým, že jej dôchodcovia zvyknú posielať fotokópie potvrdenia o zmene zdravotnej poisťovne alebo zmene občianskeho preukazu. Tieto zmeny však nie je potrebné nahlasovať Sociálnej poisťovni.

Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku (sirotský, vdovský, vdovecký, predčasný starobný, starobný alebo invalidný dôchodok) je povinný nahlásiť najmä zmenu adresy na doručovanie zásielok, prípadne dôchodkovej dávky, zmenu čísla účtu, na ktorý sa dôchodok poukazuje, zmenu mena a priezviska.

Zmenu osobných údajov môžu poberatelia dôchodkových dávok nahlásiť osobne v ústredí či v ktorejkoľvek pobočke SP alebo písomne na adrese: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava 1. Pre nahlasovanie zmien osobných údajov nie je určené tlačivo, tieto zmeny je potrebné nahlásiť neformálnym listom, v ktorom nesmú chýbať identifikačné údaje poberateľa dôchodku (najmä rodné číslo) a jeho podpis. Zmenu čísla účtu je možné nahlásiť prostredníctvom tlačiva Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke alebo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu, ktoré sú dostupné na webe SP, v ústredí a pobočkách SP a tiež v bankách.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa


Vytvorené: 4. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2017 14:34
Autor: Sociálna poisťovňa