Navigácia

Obsah

Absolventi škôl-začínajúci podnikatelia: Kedy vám vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Typ: ostatné
Sociálna poisťovňa pripomína absolventom strednej či vysokej školy, že ak po ukončení štúdia získajú živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie zárobkovej činnosti, stanú sa samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO).

Sociálna poisťovňa pripomína absolventom strednej či vysokej školy, že ak po ukončení štúdia získajú živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie zárobkovej činnosti, stanú sa samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO). Ihneď po získaní oprávnenia im však žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni nevzniknú. Povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie im prvý raz môže vzniknúť až v nasledujúcom kalendárnom roku po tom, ako začnú činnosť SZČO vykonávať. Ak teda absolvent začne vykonávať činnosť ako SZČO napr. v roku 2017, tak povinnosť platiť poistné na povinné sociálne poistenie mu môže vzniknúť až od 1. júla 2018. Táto povinnosť sa bude posudzovať podľa výšky dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za rok 2017. Povinnosť im vznikne, ak v roku 2017 prekročia hranicu hrubého príjmu 5472 €.

Vznik povinného nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia potom takejto začínajúcej SZČO oznámi Sociálna poisťovňa písomne. Zároveň mu oznámi aj informácie o vymeriavacom základe, výške poistného, dátume splatnosti poistného a aj o údajoch týkajúcich sa úhrady poistného. Viac podrobností o povinnostiach živnostníkov a ostatných SZČO poskytne každá pobočka Sociálnej poisťovne. Informácie sa nachádzajú aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti SZČO.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa


Vytvorené: 8. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2017 14:34
Autor: Sociálna poisťovňa