Navigácia

Obsah

Kultúra

Kultúrne podujatiaNeodmysliteľnou súčasťou života v našom meste je oblasť kultúry, ktorá je veľmi rôznorodá. Kultúrne inštitúcie, organizácie a rôzne centrá pôsobiace na území mesta Galanta svojou činnosťou ponúkajú počas celého kalendárneho roka možnosti hodnotného a zaujímavého trávenia voľného času a oddychu pre každého obyvateľa, či návštevníka mesta.

Aj vďaka spolupráci všetkých riaditeľov kultúrnych inštitúcií a organizácií na území mesta pôsobí kultúrno-spoločenská oblasť ako jeden celok.

Mesto v spolupráci so zástupcami týchto kultúrnych inštitúcií každoročne vydáva informačnú brožúrku - Kalendár podujatí, ktorá má za úlohu poskytnúť širokej galantskej aj mimo galantskej verejnosti prehľad a informácie o všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach.

Projekt Wake Up Europe financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Typ: ostatné
Projekt Wake Up Europe financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov 1Dňa 11/08/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vytvorenie základu pre šírenie dôležitých tém a pre budúce priateľstvá medzi partnermi a medzi občanmi. Partneri zo Slovenska, Česka, Srbska a Maďarska sa stretli v Galante ...

Projekt umožnil stretnutie 1180 občanov, z ktorých 1000 pochádzalo z mesta Galanta (Slovensko), 60 z mesta Paks (Maďarsko), 60 z mesta Becej (Srbsko), 60 z mesta Mikulov (Česká republika).

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Galante (Slovensko) od 11/08/2016 do 13/08/2016

Stručný opis:

Dňa 11/08/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vytvorenie základu pre šírenie dôležitých tém a pre budúce priateľstvá medzi partnermi a medzi občanmi. Partneri zo Slovenska, Česka, Srbska a Maďarska sa stretli v Galante, aby sa viacej prepojili, a aby vniesli myšlienky Európskej únie medzi občanov. Spoločné podujatie začalo v popoludňajších hodinách slávnostným otvorením. Po ňom nasledovala výstava fotografií s tematikou migrácie. Tu sa otvorila dôležitá téma súčasnej Európy a občania sa vďaka tomu dostali do diania. Ďalší program sa niesol v duchu kultúry a tradícií. Dožinkové slávnosti, divadlo a moderná hudba sa stali determinantmi spájania ľudí z rôznych národov a rôznych generácií.

Dňa 12/08/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na priblíženie aktuálnych tém trápiacich celú Európu bližšie k občanom. Ráno začal program aktivitou Európska ulička. V rámci nej sa predstavili partnerské mestá a aj Európska únia vo forme rozdávania propagačných materiálov, prezentácie fotografií. Gastroakcia bola súťažou vo varení gulášov a národných špecialít. Prezentovali sa amatérski kuchári z partnerských organizácií. Svoje kulinárske výtvory následne ponúkali návštevníkom. S gastronómiou bola spojená aj ochutnávka vín z partnerských regiónov. Dôležitosť prezentácie Európskych tém medzi ľuďmi potvrdila aktivita Parlament mladých európskych občanov. Mladí ľudia besedovali o EU, jej prínose a dôležitosti z hľadiska politického, ekonomického, ale aj spoločenského prínosu.K mladým sa pridali aj dospelí, ktorí zasa diskutovali o migrácii a jej dôsledkoch.Diskusie priniesli poznanie názorov občanov z rôznych štátov na tak dôležité a aktuálne témy. K európskym témam sa zaradilo aj predstavovanie dobrovoľníctva. Diskutéri z neziskových organizácií zapájali občanov do poznávania dobrovoľníctva a snažili sa v nich vzbudiť záujem o dobrovoľníctvo. Úspech tejto aktivity ukáže až dlhší čas. Popoludní sa začali kultúrne prezentácie jednotlivých partnerov. Kultúra sa tak stala determinantom spojenia ľudí neformálnym spôsobom. Prítomní mali možnosť spoznať kultúru iných národov. Večer sa opäť účastníci dostali k téme migrácie a to vo forme premietania filmu o migrácii, migrantoch a cudzincoch žijúcich na Slovensku. Vďaka filmu sa podarilo čiastočne zmeniť názory ľudí na migrantov. Večerná tanečná zábava bola pozitívnym vyvrcholením dňa.

Dňa 13/08/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na kultúru a zábavu. Ranné zábavné aktivity pomohli spojiť deti z rôznych kútov Európy. Prítomným sa predstavili so svojou tvorbou aj ľudoví remeselníci, ktorí takto nepriamo pomohli poukázať na remeselné tradície národov a potrebu ich zachovávania. Prítomní seniori sa stali súčasťou diskusie o téme aktívnej staroby a zapájania seniorov do spoločenského života. Vyzdvihla sa tu potreba a potenciálna úloha seniorov pri odovzdávaní skúseností. K slovu sa dostali aj dobrovoľní hasiči a to vo forme súťaží juniorov a dospelých. Popoludnie patrilo kultúra a poznávaniu kultúrnych prvkov prítomných národov.Podujatie sa týmto obohatilo o multikultúrnosť Európy. Prednáška o vzniku EU a workshop o tolerancii boli pripomenutím si dôležitosti EU a hodnôt, ktoré prináša do demokratickej spoločnosti. Spájaniu občanov rôzneho veku, národnosti a pohlavia slúžila večerná ľudová zábava.


Prílohy

Vytvorené: 16. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 16. 5. 2017 12:48
Autor: