Navigácia

Obsah

Správy

Úspechy mladých judistov 1

Úspechy mladých judistov

Veľmi pekné výsledky dosiahli galantskí judisti v prvej polovici sezóny 2018. celý text

ostatné | 24. 6. 2018 | Autor:

Galantské novinky - JÚN 2018

PDF na stiahnutie celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor:
Transparentné financie: aké zmluvy uzatvára mesto v roku 2018? 1

Transparentné financie: aké zmluvy uzatvára mesto v roku 2018?

Mesto Galanta je pravidelne zverejňuje svoje faktúry, objednávky aj zmluvy, ktoré si môžete
prezrieť tiež – na stránke www.galanta.digitalnemesto.sk. Transparentný systém pomáha
efektívnejšie využívať verejné financie, pretože takto sú k dispozícii očiam verejnosti, a nie za
zatvorenými dverami kancelárií. V pravidelnom rebríčku transparentnosti samospráv, ktorý
robí Transparency International každé dva roky (naposledy v roku 2016), si Galanta polepšila
od roku 2010 zo zahanbujúceho 94. miesta (zo 100) na 25. miesto v roku 2016. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:
Galanťania vyhrali 2. miesto v celoštátnej súťaži „Do práce na bicykli“ 1

Galanťania vyhrali 2. miesto v celoštátnej súťaži „Do práce na bicykli“

Spomedzi 81 registrovaných samospráv vyhrali Galanťania skvelé druhé miesto v súťaži
vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR a národným koordinátorom. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor:
#

Škôlkarska olympiáda


Milé podujatie - Celomestskú športovú olympiádu pre predškolákov organizuje každoročne
MŠ Sever, tento rok súťažili proti sebe družstvá ôsmych detí, zložené zo štyroch chlapcov
a štyroch dievčat. celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor:
V Galante sa otvoril prvý domov pre dialyzovaných pacientov na Slovensku 1

V Galante sa otvoril prvý domov pre dialyzovaných pacientov na Slovensku

V priestoroch rekonštruovanej bývalej detskej polikliniky sa otvorila B. Braun Galenia –
multifunkčné zariadenie pre seniorov s poškodenými obličkami, jeho súčasťou je aj
Alzheimer centrum. Galenia ako prvá na Slovensku ponúka seniorom popri dialyzačnej
starostlivosti aj bývanie. celý text

ostatné | 8. 6. 2018 | Autor:

Galantské novinky MÁJ 2018

PDF na stiahnutie celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor:

Galantské novinky APRÍL 2018

PDF na stiahnutie celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor:

Sídisko Sever sa zazelená stovkou nových drevín


Na sídlisku Sever sa kvôli rekonštrukcii teplovodu vyrúbali desiatky stromov. Najvýraznejšie
utrpelo sídlisko zo strany výstavby Galanta-West, kde zmizli takmer dve desiatky 30-ročných
briez. Tento rok dostane sídlisko náhradnú výsadbu. celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor:

Galantské novinky, marec - Príhovor

Politika je panské huncútstvo.. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor:

Rekonštrukcia Námestia detí

Pôvodne malo Námestie detí slúžiť na detské vystúpenia. Dnes slúži ako parkovisko pre súd
a priľahlé prevádzky, betónová dlažba sa rozpadá. Mesto sa rozhodlo námestie zrevitalizovať. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor:

Ocenenia športovcov roka 2017

Udeľovanie ocenení športovec roka sa tradične odohralo v renesančnom kaštieli. Najviac
ocenení dostali športovci v kategórii do 18 rokov. celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor:

Rozlúčka s riaditeľom nemocnice Mariánom Haviernikom


Ing. Marián Haviernik riadil Nemocniu Sv. Lukáša od roku 2015 až do teraz. Nahrádza ho Ing. Miroslav Zlatohlávek, MBA. celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor:

Stretnutia s predsedom Trnavského samosprávneho kraja


Prvé stretnutie primátora Petra Pašku so županom Jozefom Viskupičom prebehlo v Trnave. Primátor nastolil témy, ktoré trápia naše mesto - opravy ciest, kvalita pitnej vody, pripojenie na kanalizáciu. celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Mgr. Alexandra Vavrová

Nový prezident Samsungu


Predstavitelia mesta – primátor Peter Paška, viceprimátor Zsolt Takács a prednosta MsÚ
Miroslav Psota sa stretli s novou hlavou Samsung Electronics Slovakia, pánom Lee Chun Jae.
Nový prezident Samsungu bude viesť spoločnosť v Galante aj v Maďarsku. celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Mgr. Alexandra Vavrová

Chce to odvahu, priatelia!


Na ostatnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Galante, pri prerokovaní bodu Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Galanta č. 1/2016, ktorým sa doplnili ustanovenia VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, som sa vyjadril, že členovia legislatívno-právnej komisie, ktorí boli prítomní na komisii dňa 22. januára 2018 nemali dosť odvahy, aby odporučili mestskému zastupiteľstvu jeho zrušenie. Všetci členovia komisie sa zdržali hlasovania s vedomím, že Krajský súd v Trnave jednoznačne konštatoval porušenie zákona a opakovane zrušil predchádzajúce dve uznesenia Mestského zastupiteľstva v Galante v rovnakej veci. celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor:

Byť poctivým občanom a platiť nájomné a poplatky mestu sa oplatí

Mesto Galanta, ktoré disponuje nájomnými bytmi a domami, úspešne pokračuje v aktivitách, ktoré smerujú k zlepšovaniu kvality života nájomcov predmetných bytov a domov, a to aj prostredníctvom mestskej spoločnosti Bysprav. celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor:

Mesto obdarovalo mladých futbalistov

Vedenie mesta sa rozhodlo podporiť mladých futbalistov a rozvíjať aktivity mladých športovcov. celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor:

GA24 Galantský kolkársky maratón J&R DIGITAL 2017

Kolkáreň v Galante bola v dňoch 15. a 16.decembra 2017 svedkom v poradí už 11.ročníka Galantskej 24-hodinovky. Obľúbeného medzinárodného podujatia Galantský kolkársky maratón J&R DIGITAL 2017 sa zúčastnilo počas dvoch  dní 124 kolkárov a kolkárok z Českej republiky, Maďarska a Slovenska. celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor:

Prehľad získaných dotácií pre mesto Galanta v roku 2017

Uplynulý rok 2017 bol z pohľadu výziev na čerpanie eurofondov zaujímavý. Prvé výzvy, kedy sa obec a  mestá mohli zapojiť do čerpania, začali vychádzať začiatkom roka. Mesto Galanta podalo 23 žiadostí o dotácie rôzneho druhu v celkovej výške 2 077 000,00 €. celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor:

Galanta prispeje na kultúru vyše 90 tisíc eur

Komisia pre oblasť kultúry a medzimestkých vzťahov rozhodne už čoskoro o tom, medzi aké organizácie sa rozdelí 91 tisíc eur. celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Mgr. Alexandra Vavrová

25. výročie vzniku republiky

Nádherným novoročným ohňostrojom oslávila Galanta 25. výročie vzniku Slovenskej republiky po rozdelení Česko-Slovenska. Ohňostroj sa konal nezvyčajne, o 18-tej hodine 1.januára, a vychutnalo si ho plné námestie Galanťanov aj s deťmi. celý text

ostatné | 7. 1. 2018 | Autor: Mgr. Alexandra Vavrová

Investičné aktivity mesta v roku 2017

V priebehu roka sme Vám, obyvateľom tohto mesta predstavili množstvo plánovaných investičných aktivít v rámci rozvoja obce a cestnej dopravy.
Finančné náklady v rámci rozpočtu mesta sa delia na bežné výdavky, kapitálové výdavky a prípadné mimorozpočtové zdroje, ktoré je možné získať prostredníctvom grantov, dotácií a nenávratných finančných prostriedkov napríklad v rámci výziev Integrovaného regionálneho operačného programu. celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor:

Zmeny v oblasti miestnych daní a poplatku za komunálny odpad prijatím nových všeobecne záväzných nariadení (VZN)

Mestské zastupiteľstvo v Galante na zasadnutí dňa 14.12.2017 schválilo:

VZN mesta Galanta č. 22/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 11/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor: Mgr. Alexandra Vavrová

Koľko Galanťanov pribudlo v roku 2017?

Prinášame vám zopár faktov, týkajúcich sa obyvateľstva v našom meste v uplynulom roku. celý text

ostatné | 1. 1. 2018 | Autor: Mgr. Alexandra Vavrová

Vianočný charitatívny koncert 2017

Vianočný charitatívny koncert zbieral financie na liečbu malého Andráška. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Mgr. Alexandra Vavrová

Na Vianočných trhoch nechýbali ani tradičné Tvorivé dielne pre deti

Mesto Galanta v predvianočnom období pripravilo pre predškolákov a školákov tvorivé
dielne, ktoré sa uskutočnili vo vestibule mestského úradu dňa 21. decembra 2017 poobede od
tretej hodiny. celý text

ostatné | 25. 12. 2017 | Autor: Mgr. Alexandra Vavrová

Ocenenia primátora

Záchrana života, dlhoročná spolupráca s mládežou, či za celoživotné prínosy v rôznych oblastiach, boli ocenení obyvatelia Galanty. Každoročne oceňuje primátor osobnosti či organizácie mesta za ich prínosy spoločnosti. Tento rok udelil primátor mesta Galanta, Peter Paška, až 31 ocenení. celý text

ostatné | 22. 12. 2017 | Autor: Mgr. Alexandra Vavrová