Navigácia

Obsah

aktuality

21.03.2017

Odstávka pitnej vody v Galante na ul. Šaľská

Odstávka pitnej vody

Detail

20.03.2017

O predčasný starobný dôchodok prídete, keď budete pracovať doma, ale aj v Rakúsku, či v inej krajine EÚ

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov predčasných starobných dôchodkov, že ak im vznikne povinné dôchodkové poistenie v Rakúsku, či v ktorejkoľvek inej krajine Európskej únie (EÚ), Sociálna poisťovňa výplatu ich predčasného dôchodku zastaví.

Detail

20.03.2017

Program rozvoja cyklistickej dopravy v Galante

Program rozvoja cyklistickej dopravy v Galante

Detail

17.03.2017

Venujte pozornosť daňovému priznaniu – je dôležité aj pre sociálne poistenie

V súvislosti s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2016 Sociálna poisťovňa upozorňuje, že jeho správne vyplnenie má vplyv na posúdenie vzniku alebo zániku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

Detail