Navigácia

Obsah

aktuality

27.04.2017

ZVEREJNENIE ZOZNAMU DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

Mesto Galanta ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2016 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (aj fyzické osoby – podnikatelia) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.

Detail

26.04.2017

Pozvánka na slávnostné kladenie vencov

Pozvánka na slávnostné kladenie vencov - 08.05.2017

Detail

26.04.2017

Na oznámenia o povinnom poistení SZČO má Sociálna poisťovňa termín do 21. júla 2017

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby, že zatiaľ je príliš skoro na to, aby urgovali Sociálnu poisťovňu za nedoručenie informácie o vzniku povinnosti platiť poistné a o výške poistného od 1. júla 2017.

Detail

25.04.2017

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Prerušenie dodávky elektrickej energie Matúškovská cesta č. 12, 14.05.2017 od 8,45 - do 15,00hod.

Detail

24.04.2017

Zapojte sa aj vy - bezplatné cvičenie pre ľudí v zrelom veku

Mesto Galanta organizuje bezplatný kurz s názvom „Zdravá výživa a životný štýl pre ľudí v zrelom veku" – pre obyvateľov mesta Galanta vo veku nad 55 rokov.

Detail